Cây sen đá Cúc trắng

80,000

Cây sen đá Cúc trắng, giống sen đá Đà Lạt màu sắc đẹp, cây được ươm trồng tại Đà Lạt có thể trồng cây ngoài trời nắng mưa

0388589234
Liên hệ